Thông thường, độ kiềm của nước sẽ giảm xuống 1 độ pH sau vài ngày tiếp xúc với không khí do phản ứng với Carbon dioxide trong khí quyển. Vì thế cần giữ bình kín, đóng chặt nắp chai sau khi sử dụng