Đầu tiên, chúng tôi lọc nước bằng phương pháp thẩm thấu ngược (RO); sau đó bổ sung các khoáng chất ion hoàn toàn tự nhiên (mang điện tích dương) vào nước bằng công nghệ trao đổi ion cột lọc độc quyền. Các khoáng chất ion này bao gồm ion Canxi, ion Magnesium và ion Potassium.