Quá trình lọc thẩm thấu ngược (RO) có thể loại bỏ 99,9% tất cả các chất gây ô nhiễm, kim loại nặng, florua, v.v.
Sự khác biệt giữa nước có độ pH 7 và nước có độ pH 9+ là gì?
Nước có độ pH 7 tương tự như chất lượng nước suối. Tuy nhiên, nếu muốn trải nghiệm những lợi ích sức khỏe thực sự của nước kiềm, bạn hãy chọn loại nước có độ pH 9+ là tốt nhất.